Golf Club Logo

MOUNT MALARAYAT GOLF & COUNTRY CLUB

Barangay Dagatan, Lipa City 4217

Upcoming Tournaments
No upcoming tournaments posted
View All Tournament

Club Details


No Details yet

Courses

Mt. Malarayat (Malipunyo-Makulot)

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Black (M)
72.7139.036.5140.036.2138.07030.072
2
Blue (M)
69.7132.037.9140.037.5138.06376.072
3
Gold (M)
71.1136.035.7137.035.4135.06674.072
4
White (M)
68.1126.036.9132.036.4131.05842.072
5
Red (W)
71.2121.035.7121.035.5120.05361.072
Mt. Malarayat (Makulot-Lobo)

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Black (M)
72.9137.036.2138.036.7135.06948.072
2
Blue (M)
69.9130.037.5138.038.0135.06284.072
3
Gold (M)
71.4133.035.4135.036.0130.06611.072
4
White (M)
67.8126.036.4131.036.5131.05743.072
5
Red (W)
71.1121.035.5120.035.6121.05300.072
Mt. Malarayat (Lobo-Malipunyo)

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Black (M)
73.2138.036.7135.036.5140.06984.072
2
Blue (M)
70.2131.038.0135.037.9140.06324.072
3
Gold (M)
71.7134.036.0130.035.7137.06641.072
4
White (M)
68.3126.036.5131.036.9132.05839.072
5
Red (W)
71.3121.035.6121.035.7121.05343.072
Mt. Malarayat (Makulot-Makulot)

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Black (M)
72.4138.00.00.00.00.06956.072
2
Blue (M)
69.4131.00.00.00.00.06336.072
3
Gold (M)
70.8135.00.00.00.00.06658.072
4
White (M)
67.6126.00.00.00.00.05812.072
5
Red (W)
71.0120.00.00.00.00.05318.072
Mt. Malarayat (Makulot-Makulot) LADIES

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Blue (W)
71.0134.00.00.00.00.06336.072
2
White (W)
68.2128.00.00.00.00.05812.072
Mt. Malarayat (Malipunyo-Malipunyo)

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Black (M)
73.0140.00.00.00.00.07066.072
2
Blue (M)
70.0133.00.00.00.00.06416.072
3
Gold (M)
71.4137.00.00.00.00.06690.072
4
White (M)
68.6126.00.00.00.00.05938.072
5
Red (W)
71.4121.00.00.00.00.05404.072
Mt. Malarayat (Lobo-Lobo) LADIES B/

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Blue (W)
70.4121.00.00.00.00.06232.072
2
White (W)
68.2115.00.00.00.00.05740.072
Mt. Malarayat (Lobo-Lobo)

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Black (M)
73.4135.00.00.00.00.06902.072
2
Blue (M)
70.4128.00.00.00.00.06232.072
3
Gold (M)
72.0130.00.00.00.00.06564.072
4
White (M)
68.0126.00.00.00.00.05740.072
5
Red (W)
71.2121.00.00.00.00.05282.072
Mt. Malarayat (Makulot-Lobo) LADIES

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Blue (W)
70.5128.037.5138.038.0135.06284.072
2
White (W)
72.9131.036.4131.036.5131.05743.072
Mt. Malarayat (Malipunyo-Makulot) LADIES

Tee Marker18 hole Rating9 hole RatingYardsPar
Front Back
CourseSlopeCourseSlopeCourse Slope
1
Blue (W)
75.4139.037.9140.037.5138.06376.072
2
White (W)
73.3132.036.9132.036.4131.05842.072
 
Essential SSL